Kvalitetna toplotna izolacija pomoću stiropora

Vremensko trajanje čitanja: 4 minutu


Najvažnija karakteristika EPS stiropora, odnosno ekspandirane polistirenske pene jeste da je izuzetno dobar toplotni izolator. Ovo svojstvo poseduje zahvaljujući vazduhu koji se nalazi u zatvorenim ćelijama iste. Zatvoreni vazduh ni vremenom ne napušta ćelije te dugoročno ume da obavlja svoju funkciju toplotne izolacije.

Stiropor koji predstavlja toplotnu izolaciju ekspandiranim polistirenom EPS80 kvaliteta materijala, smatra se izuzetno često upotrebljenim materijalom pri termoizolaciji fasade porodičnih kuća, zgrada i drugih objekata. U članku predstavljamo svojstva stiropora, prednosti njegove upotrebe, kao i najvažnije aspekte u pogledu dizajna izolacije.

 

Fizičke karakteristike stiropora

 

Stiropor apsorbuje samo minimalnu količinu vlage nakon dugotrajnog kontakta sa vodom, ali takvi slučajevi ne bi trebalo da se dogode pravilnom upotrebom i pravilnim strukturnim dizajnom.

 

Za njega je važno znati da ne sadrži supstance štetne po zdravlje, odnosno da ne predstavlja opasnost po zdravlje onih koji borave u zgradi izolovanoj pomoću stiropora.

 

Prilično je lagane težine i ima povoljna mehanička svojstva, što profesionalcima koji rade sa njim znatno olakšava posao. Pored navedenog, stiropor je samogasivi materijal koji u slučaju eventualno nastalog požara ne širi nikakvu vatru. Iako je odličan toplotni izolator, zbog kvaliteta materijala EPS80, po pitanju svojstva zvučne izolacije smatra se manje efikasnim (drugi tipovi polistiren proizvoda koji se proizvode specijalnom metodom, kao što su Isomaster-A2, A4 i A5 tipovi poseduju svojstva zvučne izolacije usled koračanja).

 

Ključno pitanje je naravno u kakvim prednostima fizičkih svojstava može da uživa sam korisnik.

 

Prednosti upotrebe stiropora za toplotnu izolaciju

 

Prva i najvažnija prednost koja potiče od izuzetno dobre karakteristike toplotne izolacije jeste da se u kući zimi efikasno zadržava toplota, a leti prijatno hladan vazduh. Sve se to dodatno može realizovati uz odličan odnos cene i kvaliteta u poređenju sa drugim rešenjima termoizolacije.

 

Kao što smo ranije spomenuli, reč je o materijalu male težine, koji se dodatno lako može oblikovati i dimenzionisati. Iz navedenih direktno proizilazi da rad stiroporom ne zahteva znatno ulaganje fizičke energije. Uz sve to se lako može transportovati i manipulisati.

 

Pored svega navedenog nema negativnog uticaja ni na zdravlje ljudi, kao ni na životnu sredinu.  Želimo odagnati zabludu da ukoliko zidove naše kuće izolujemo termoizolacijom od polistiren materijala može nastati takozvani efekat „plastične vreće“. Budući da je otpor ekspandiranog polistirena (EPS) na vlagu sličan drvetu, ova pretpostavka ne odgovara stvarnosti.

 

U slučaju stručno izvedene, hermetički zatvorene zidne konstrukcije svega 2-3% vlažnosti vazduha iz unutrašnjeg prostora može da napusti isti kroz zidove, toliko međutim i stiropor propušta kroz sebe. Većina vlage napušta prostoriju ili zgradu kroz prirodnu ventilaciju, kontrolisanu razmenu vazduha ili eventualno stolariju koja ne dihtuje, prekidača i utičnica.

 

Da bi se izbegla kondenzacija i buđ, pored pravilne i redovne ventilacije, mora se obratiti pažnja i na odgovarajuću debljinu toplotne izolacije, ali i da u slučaju toplotne izolacije naših zidova trebamo izolovati i plafon ili druge vezane strukture (npr. cokla) (ako iste ne izolujemo, povećaće se razlika u temperaturi između dve površine i zbog toga može da nastane buđ).

 

Na šta treba da se pripazi prilikom postavljanja izolacije stiroporom?

 

Pošto danas naći stručnjaka nije niti lak, niti jeftin zadatak, a pritom je postavljanje izolacije stiroporom zadatak koji skoro pa svako može odraditi, izvođenje se može izvršiti i samostalno. U vezi istog se treba pripaziti na sledeće.

 

Pre započinjanja radova poželjno je ukloniti prašinu sa površine. Takođe je važno da zid ni u kom slučaju ne bude vlažan, a neravnine na njemu ne prevazilaze 5-7 milimetara, jer tako izolacija neće biti trajna. Ako su odstupanja veća od navedenog ili treba da se skine spadajući malter, površina treba da se sanira malterisanjem.

 

 Stiroporske ploče mogu da se postave i na betonske zidove, zidove od pune ili rupičaste opeke, odnosno na bezbojni malter, čim se lepak razredi i pomeša u skladu sa uputstvom za upotrebu.

 

Prilikom lepljenja ivice ploče od stiropora trebaju okolo da se namažu, a na sredini da se stave 3 tačke veličine šake (metod ivica-tačaka). Ploče trebaju da se postave vodoravno, u pravougaonom obliku, uredno spojene. Posle lepljenja, a nakon sušenja ploče trebaju da se izbruse na ravno, istovremeno treba da se izvrši tipliranje, odnosno fiksiranje stiropor ploča na ivicama i na jednom mestu na sredini (min. 6 kom/m2).

 

Da li je stiropor ili kamena vuna bolji izbor za toplotnu izolaciju?

 

Često puta kupci pri kupovini pitaju da li je stiropor ili kamena vuna bolji izbor za toplotnu izolaciju. Iz tog razloga smatramo važnim da u okviru ovog članka damo odgovor na ovo pitanje.

 

Ako uzmemo svojstvo toplotne izolacije kao osnovu, kamena vuna bi pobedila, međutim je odstupanje svega 8-10 %. Dakle, razlika u efikasnosti je izuzetno mala, a ona se može izbalansirati sa malo debljom izolacijom od stiropora.  Isti se može nabaviti po znatno jeftinijoj ceni, a zahteva i mnogo manje lepka od kamene vune, a za tipliranje se takođe mogu koristiti jeftinije plastične tiple, što može biti važan aspekat u smislu domaćinstava.

 

Šta je stiropor otporan na korake i zašto može biti koristan?

 

Polistiren ploča koja je otporna na korake (Isomaster EPS 100) se uglavnom koristi za toplotnu izolaciju površina gde se korača, podova, odnosno ravnih krovova I plafona, a prepoznatljiva je po jednoj žutoj liniji koja se nalazi na polistiren ploči.

 

Upotreba iste je preporučena jer na taj način toplota ne može da napusti prostoriju ni u smeru poda, niti u smeru plafona, a takođe ni neprijatan hladan vazduh ne može da uđe iz suprotnog smera.


Related products