SAMOOPREDELJENJE

Masterplast Grupa je najveáa proizvodna i distributivna kompanija u regionu centralne Evrope koja se bavi proizvodnom i distribucijom graúevinskog materijala. Ona zauzima dominantno mesto na tržištu elemenata fasadne izolacije, visokogradnja i sistema za suvu gradnja. Sa svojim podružnicama pruža direktnu prisutnost na tržište u 8 zemalja Centralne i Istočne Evrope i prisutna je u većini evropskih zemalja od strane svojih izvoznih partnera.

KORPORATIVNA KULTURA

Ključ uspeha Masterplasta je korporativna kultura koja se fokusira na tržišni fokus, individualnu odgovornost i preduzetnički duh. Masterplast je kompanija zasnovana na stvaranju vrednosti, posvećena održavanju dugoročnih radnih odnosa i individualnog razvoja.

VREDNOSTI

Usmerenost prema klijentu – Ljudskimodnosima – Timski rad – Stalni razvoj