Vizija

Masterplast je međunarodna velika kompanija koja se bavi prodajom i proizvodnjom građevinskog materijala, koji preko svojih partnera nudi svojim kupcima kompleksna rešenja sa visokim kvalitetom.

Naša vizija budućnosti

Dugoročan, uspešan, kontinuiran i održiv rast, globalna prodaja građevinskih materijala i proizvodnja, međunarodna kompanija, koja pruža legendarna kompleksna rešenja za svoje partnere.