Staklena mrža najčešće se koristi za ojačavanje cementnih obloga i slojeva fasadnih termoizolacionih sistema.

Proizvodi