Može se koristiti za izolaciju od prodora pare ili vlage kod pregradnih zidova i betonskih podloga kao i preotiv podzemne vode podruma, odnosno za izolaciju unutrašnjih prostora protiv "korisne vode" i zelenih krovova oko zgrada i pružaju zaštitu za vodu i toplotnu izolaciju.

 

Proizvodi