Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Lice za zaštitu podataka ličnosti u Masterplast YU d.o.o. je:
Farkaš Punji Monika
Tel.: +381 24 625816
Mob.: +381 63 559466
Email: punyi.monika@masterplast.rs