Profil za malterisanje služi za zaštitu i ojačanje ivica i uglova pri upotrebi klasičnih cementno krečnih maltera. Zahvaljujući jačoj konstrukciji ugla i mrežaste perforacije na stranicama profila obezbjeđuje se čvrstina i postojanost unutrašnjih i spoljašnjih uglova. Materijal čelični lim pocinkovan sa obe strane.

Proizvodi