Služi za zaštitu i ojačanje ivica i uglova klasičnih cementnih i krečnih maltera.
Zahvaljujući jačoj konstrukciji ivice i mreže obezbeđuje još bolje držanje u uglovima zida.

Proizvodi