Položena na plutajući beton ili košuljicu daje fleksibilnu podlogu za 
parkete i laminatne podove. Izravnava manje greške poda i izoluje zvukove. 

Proizvodi