U timu je naša snaga

Uspeh Masterplasta leži u odanosti timskih saradnika. Stoga je od najveće važnosti za nas da održimo pozitivnu i obiteljsku atmosferu na radnim mestima, te da osiguramo radne uvete po evropskim standardima.

Kao stabilna kompanija, obezbeúujemo predvidljivo i bezbedno okruženje. Ponosni smo što će naši zaposleni na duže staze naći svoju kompaniju, što dokazuje veoma niska fluktuacija. Otvorena direktna komunikacija, podržavajuái kolegijalni odnosi i pristupačni lideri čine svakodnevni rad boljim. Kao kompanija koja se stalno razvija, nudimo mogućnosti za individualni razvoj i coljeve u karijeri.

Karakteristika našeg radnog ambijenta je da se formiraju doživotna priljateljstva, a bilo je i onih koji su ovde sreli svog životnog partena. Dobrobit našeg osoblja je podržana od strane porodičnog dana, programa za izgradnju tima, konkurenctnih plata i širokog sistema naknada.