Masterprofil

MASTERPROFIL UA-50, UA-75 i UA-100 ojačani profil (kruto rebro)


Primena:

Služi za ukrućenje krajeva slobodnostojećih zidova, zidnih otvora.

Čuvati na suvom mestu

Materijal: Hladno valjani pocinkovani lim.
Primena: Služi za ukrućenje krajeva slobodnostojećih zidova, zidnih otvora.
Širina profila: 50 mm, 75 mm, 100 mm
Dužina profila: 300 cm, 350 cm, 400 cm, 450 cm
Važeći standardi: EN 14195, DIN 18182-1:2007

Pakovanje: 4 kom./vez (UA-100: 400 i 450 mm samo po narudžbi)
SAMO PO NARUDŽBI – rok isporuke 15-30 dana

Želite ovaj proizvod da distribuirate?

Obratite se našem regionalnom komercionalnom predstavniku!

Kontakt

Tehnička pomoć

Uvek možete računati na našu pomoć. Slobodno nas kontaktirajte!

Pomoć