Terraplast

TERRAPLAST GEOTEX


Primena:

Podjednako se može koristiti kao filterski ili zaštitni-odvajajući sloj. U niskogradnji, upotrebljava se kao filterski sloj koji sprečava prodiranje finih čestica zemlje transportovane usled kiše ili podzemne vode u sloj grubog šljunka ili drobljenog kamena. Njihovom upotrebom se smanjuje količina šljunka za odvođenje vode i može se povećati efikasnost i vek trajanja drenaže. U visokogradnji upotrebljava se za mehaničku zaštitu bitumenske horizontalne hidroizolacije pre betoniranja ili za razdvajanje građevinskih materijala koji se zbog uticaja rastvarača ne slažu (primer termoizolacija od polistirola i hidroizolacija od PVC traka).

Čuvati na suvom mestu
CE znak
Store protected against atmospheric exposure, especially sun-radiation and other heat sources

Materijal: Sa obe strane termofiksirani polipropilen
Primena: Podjednako se može koristiti kao filterski ili zaštitni-odvajajući sloj. U niskogradnji,
upotrebljava se kao filterski sloj koji sprečava prodiranje finih čestica zemlje transportovane
usled kiše ili podzemne vode u sloj grubog šljunka ili drobljenog kamena. Njihovom upotrebom
se smanjuje količina šljunka za odvođenje vode i može se povećati efikasnost i vek trajanja drenaže.

U visokogradnji upotrebljava se za mehaničku zaštitu bitumenske horizontalne
hidroizolacije pre betoniranja ili za razdvajanje građevinskih materijala koji se zbog uticaja
rastvarača ne slažu (primer termoizolacija od polistirola i hidroizolacija od PVC traka).
Uslovi korišćenja: Nakon ugradnje mora biti pokrivena u roku od mesec dana.
Očekivano trajanje života je minimalno 25 godina, 4 < pH < 9
zemlja i temperatura zemlje maksimalno (+) 25°C.
Dostupne težine: 125g/m2
Važeći standradi: EN 13249, 13250, 13251, 13252, 13253, 13254, 13255, 13256, 13257, 13265

Pakovanje (100g/m2): 1,5 m × 50 m = 75 m2/rolna.
Proizvod se može kupiti sa posebnim rokom isporuke i u drugim dimenzijama (u zavisnosti od težine, šrine: 1 – 2,5 – 5 × 150 – 100 – 50 m dužine)!

Želite ovaj proizvod da distribuirate?

Obratite se našem regionalnom komercionalnom predstavniku!

Kontakt

Tehnička pomoć

Uvek možete računati na našu pomoć. Slobodno nas kontaktirajte!

Pomoć