Terraplast

TERRAPLAST TOP sistem odvodnog kanala


Telo kanala od HDPE plastičnog materijala dužine 1 m, rešetkasti poklopac od pocinkovanog čelika, završni elementi od PVC-a, Na donjoj strani vertikalni priključni izvod ø110cm.

CE znak
Store protected against atmospheric exposure, especially sun-radiation and other heat sources
Read the technical

Materijal: Telo kanala je izrađeno od plastičnog materijala na bazi HDPE dužine 1m, a rešetkasti poklopac od pocinkovanog čelika. Proizvod je otporan na dejstvo kiselina, baza i hemikalija. Ugradnja je jednostavna, jer se elementi dužine od 1m mogu precizno sastaviti. Može se rezati na meru. Izrađen je od lakog plastičnog materijala koji je otporan na udarce, i lako se čisti vprilikom čega se skida gornja rešetka.

Primena: U otvorenom prostoru, sistem kanala dimenzionisan je za pešački i automobilski saobraćaj manjeg intenziteta (4 -5 puta, sa brzinom prelaza max.10 km/h, prim. kod porodične kuće). Može se koristiti za sakupljanje i odvođenje atmosferskih voda sa staza i manjih puteva sa tvrdom oblogom (beton, kamen i asfalt) ni ispred ulaza podzemnih garaža.  Dužina: 1000 mm Spoljašnjadimenzija (širina × visina): 130 mm × 120 mm Klasa opterećenja: A15 (1,5 tona) Temperaturna otpornost: (-) 50°C – (+) 100°C

Želite ovaj proizvod da distribuirate?

Obratite se našem regionalnom komercionalnom predstavniku!

Kontakt

Tehnička pomoć

Uvek možete računati na našu pomoć. Slobodno nas kontaktirajte!

Pomoć