Terraplast

TERRAPLAST TOP sistem odvodnog kanala


Telo kanala od HDPE plastičnog materijala dužine 1 m, rešetkasti poklopac od pocinkovanog čelika, završni elementi od PVC-a, Na donjoj strani vertikalni priključni izvod ø110cm.

CE znak
Store protected against atmospheric exposure, especially sun-radiation and other heat sources
Read the technical

Materijal: Telo kanala je izrađeno od plastičnog materijala na bazi HDPE dužine 1m, a rešetkasti poklopac od pocinkovanog čelika. Proizvod je otporan na dejstvo kiselina, baza i hemikalija. Ugradnja je jednostavna, jer se elementi dužine od 1m mogu precizno sastaviti. Može se rezati na meru. Izrađen je od lakog plastičnog materijala koji je otporan na udarce, i lako se čisti. Zaštitna rešetka se može skinuti.

Primena: U otvorenom prostoru, sistem kanala dimenzionisan je za pešački i automobilski saobraćaj manjeg intenziteta (4 -5 puta, sa brzinom prelaza max.10 km/h, prim. kod porodične kuće). Može se koristiti za sakupljanje i odvođenje atmosferskih voda sa staza i manjih puteva sa tvrdom oblogom (beton, kamen i asfalt). Može se još ugraditi kod podzemnih garaža i ispred izlaznih vrata na prohodne krovove.

Dužina: 1000 mm

Dimenzija protoka vode (širina x visina): 100 mm x 90 mm

Spoljašnjadimenzija (širina × visina): 130 mm × 120 mm

Klasa opterećenja: A15 (1,5 tona)

Temperaturna otpornost: (-) 50°C – (+) 100°C

Elementi sistema: Telo kanala od plastičnog materijala na bazi HDPE u dužini od 1m , rešetkasti poklopac od pocinkovanog čelika, završni elemenat od PVC-a, vertikalni priključni čvor sa 110 cm priključka.

Želite ovaj proizvod da distribuirate?

Obratite se našem regionalnom komercionalnom predstavniku!

Kontakt

Tehnička pomoć

Uvek možete računati na našu pomoć. Slobodno nas kontaktirajte!

Pomoć