Terraplast

TERRAPLAST TOP sistem odvodnog kanala


Primena:

U otvorrenom prostoru, sistem kanala dimenzisan je na pešački i automobilski saobraćaj manjeg intenziteta (4-5 puta, sa brzinom prelaya max. 10 km/h, prim. kod porodiéne kuće). Može se koristit za sakupljanje

CE znak
Store protected against atmospheric exposure, especially sun-radiation and other heat sources

Materijal: Telo kanala je od plastičnog materijala na bazi HD-PE, a rešetkasti poklopac od pocinkovanog čelika. Proizvod je otporan na dejstvo kiselina, baya i hemikalija. Ugradnja je jednostavna, jer se elementi dužine 1m mogu precizno sasstaviti. Možemo se krojiti na meru.Iyrađen je od lakog plastičnog materijalaa koji je otporan na udarce, i lako se čisti. Zaštitna rešetkase može skinuti. Primena: U otvorrenom prostoru, sistem kanala dimenzisan je na pešački i automobilski saobraćaj manjeg intenziteta (4-5 puta, sa brzinom prelaya max. 10 km/h, prim. kod porodiéne kuće). Može se koristit za sakupljanje Dužina: 1000 mm Dimenzije protoka vode (širina × visina): 100 mm × 90 mm Dimenzije (širina × visina): 130 mm × 120 mm Klasa opterećenje: A15 (1,5 tona) Temperaturna otpornost(-) 50°C – (+) 100°C

Elementi sistema: Telo kanala od plastiénog materijala na bazi HDPE u dužini od 1 m, reőetka poklopac od pocinkovanog éelika, završni elemenat od PVC -a, vertikalni priključak čvor sa Ø110 cmpriključka.

Želite ovaj proizvod da distribuirate?

Obratite se našem regionalnom komercionalnom predstavniku!

Kontakt

Tehnička pomoć

Uvek možete računati na našu pomoć. Slobodno nas kontaktirajte!

Pomoć