Vremensko trajanje čitanja: 3 minutu


Najvažnija karakteristika EPS stiropora, odnosno ekspandirane polistirenske pene jeste da je izuzetno dobar toplotni izolator. Ovo svojstvo poseduje zahvaljujući vazduhu koji se nalazi u zatvorenim ćelijama iste. Zatvoreni vazduh ni vremenom ne napušta ćelije te dugoročno ume da obavlja svoju funkciju toplotne izolacije.

Najvažnija karakteristika EPS stiropora, odnosno ekspandirane polistirenske pene jeste da je izuzetno dobar toplotni izolator. Ovo svojstvo poseduje zahvaljujući vazduhu koji se nalazi u zatvorenim ćelijama iste. Zatvoreni vazduh ni vremenom ne napušta ćelije te dugotrajno ume da obavlja svoju funkciju toplotne izolacije.

 

Pogledajmo dobro gde ćemo ugraditi stiropor

 

Prilikom ugradnje stiropora treba da se vodi računa o tome da mesto ugradnje ne bude vlažno. Ne sme se ugraditi na coklu ili tlo, jer ono nije adekvatno za to. Poželjno ga je instalirati na zidnu konstrukciju od cigle, armiranog betona ili kamena, ali se i u ovom slučaju treba paziti da bude zaštićeno od uticaja vlage.

 

Vodite računa o adekvatnoj ugradnji stiropora

 

Ako se ugradi na odgovarajući način, dejstvo termoizolacije ekspandirane polistirenske pene se ni vremenom neće menjati. Stiropor ne propada niti trune. Ako se dugotrajno ispolji UV zracima površina materijala će požuteti i on će postati rigidan i prašnjav. Uslov za dug životni vek jeste da materijal uvek bude dobro pokriven.

 

Ne može se koristiti kod svih vrsta zidova

Ni u kom slučaju nemojte koristiti EPS stiropor kod zidova od naboja ili drveta jer će vlažni vazduh koji struji iz kuće brže dospeti u izolaciju iz koje bi potom isti sporije izlazio. Rezultat toga jeste da izolacija postaje vlažna, značajno se smanjuje toplotna otpornost izolacionog materijala te i sam zid može postati vlažan.

 

Bolje spolja nego iznutra

 

Ako postoji mogućnost, izolaciju postavite sa spoljašnje strane. Izolacija unutrašnje površine zida zahteva ozbiljnije proračune i parotehničko planiranje, uz angažovanje stručnjaka. Čak je u navedenom slučaju izvođenje radova znatno teže, a postoji mogućnost i da se vlaga ne odvede na adekvatan način što može dovesti do propadanja izolacionog materijala i zida.

 

Stari zid sigurno treba da se izoluje

 

Ranije, kada je energija bila jeftinija, elementi za zidanje na tržištu imali su mnogo slabija termička svojstva. Starogradnje od čvrste opeke i B30 cigala zahtevaju znatno deblju toplotnu izolaciju. I danas je važno pitanje koji materijal treba da se odabere pri izgradnji nove kuće. Uglavnom se pokrivanje zidnih konstrukcija od materijala slabije toplotne izolacije debelim EPS stiropor pločama pokazala kao ekonomičnija metoda.

 

Bolje je, ako je malo deblja

 

Što je izolacija naše kuće deblja, kasnije ćemo više uštedeti na računima za grejanje, odnosno struju. Prilikom proračuna uzmite u obzir da ako odaberete najtanju moguću izolaciju, kasnije ona neće biti dovoljna. Kada se odlučite da je zamenite za deblju izolaciju, izvođenje radova će trebati da se plati i drugi put.

 

Ne treba se međutim preterati i debljati zidove u nedogled. Zidovi građeni od različitih materijala zahtevaju izolaciju različitih debljina. Naravno svi tipovi zidova sami po sebi imaju minimalnu debljinu toplotne izolacije što već́ može imati primetan efekat u smanjenju spontanog kretanja vazduha unutar stana.

 

Jedan dobar stručnjak zna šta je debljina izolacije sa kojom može da se postigne minimalni efekat, i kojom količinom može da se približi upotrebi energije poput pasivnih kuća. Mogućnosti zavise samo od nas i naših finansijskih okvira.

 

 

Mnogo zavisi od iskustva izvođača

 

Prilikom toplotne izolacije nastanak termičkih mostova i njihovih štetnih efekata treba da se svede na minimum. Nije svejedno da li će se smanjiti štetno dejstvo toplotnih mostova tamo gde se cokla i fasada, odnosno fasada i plafon dodiruju, ili će se spomenute teritorije samo ostaviti nedotaknuto. Prilikom nastanka toplotnog mosta nastaje buđ.

 

Toplotna izolacija će biti ekonomična ako izaberemo EPS stiropor ploče srazmerno materijalu i debljini zida.


Related products