Vremensko trajanje čitanja: 3 minutu


Jedan od najvažnijih uslova da naš dom dugotrajno pruža adekvatnu zaštitu jeste, da mesto gde živimo bude sagrađeno od najboljih mogućih materijala uz primenu stručnosti. Praksa i standardi su se godinama znatno menjali, ali zahvaljujući napretku tehnologije danas sve više kuća iz sna može da se sagradi i u stvarnosti.

Jedan od najvažnijih uslova da naš dom dugotrajno pruža adekvatnu zaštitu jeste, da mesto gde živimo bude sagrađeno od najboljih mogućih materijala uz primenu stručnosti. Praksa i standardi su se godinama znatno menjali, ali zahvaljujući napretku tehnologije danas sve više kuća iz sna može da se sagradi i u stvarnosti. 

 

Faktori spoljašnje sredine ostaju

 

Za pokrivanje krovova na raspolaganju su nam različiti materijali. Međutim, na upotrebljene materijale i tok izvođenja radova znatno utiče koje ciljeve želimo postići sa prostorom koji će bivati pokriven. Kao rezultat nepažljivo odabranog građevinskog materijala, ubrzo možemo izgubiti otpornost kuće na uticaje spoljašnje sredine.

 

Potrebe su postale raznovrsnije

 

Danas se od objekata zahteva mnogo više. Voleli bismo da budu što ekonomičniji, da se ne plaća mnogo za grejanje, kao i da otpornost na amortizaciju bude što veća. Jednoglasno mišljenje profesionalaca jeste da je izuzetno važna primena krovne folije koja će sprečiti ulazak minimalne količine vlage i na taj način obezbediti suvoća ispod krova.

 

Paropropusna folija, membrana kuće

 

Ukoliko želite da izgradite potkrovlje i urediti isto, važna je paropropusnost folije, te po mogućnosti za to odaberite paropropusnu foliju. Na to ukazuje Sd vrednost, koja upoređuje svojstvo paropropusnosti datog materijala sa vazduhom koji miruje. Paropropusnu foliju odaberite samo ako krovna konstrukcija ima jednostranu ventilaciju.  

 

Uloga krovne folije jeste da odvede vodu i obezbedi isušivanje termoizolovanog krova. Ukoliko para ne može proći kroz foliju ili padavina uđe spolja ali ista nije odvedena, to može dovesti do pogoršanja kapaciteta toplotne izolacije, a takođe može i da ošteti krovnu konstrukciju. Pojava plesni ne samo da može oštetiti izolaciju zgrade, već i fiziološki šteti zdravlju stanara.

 

Da ne pokisnemo u domovima svojim

 

Krov ume da podnese ogromne količine padavina. Zato je pored pokrivanja krova crepom važno i da odaberemo adekvatnu foliju. Vlaga može prodreti duž spojeva krovnih crepova, a na manjim otvorima može prodreti čak i praškasti sneg i voda. Takođe se treba uzeti u obzir i to da vazduh koji struji iz donjeg, unutrašnjeg prostora ka gore može da stvori kondenz. 

 

Odaberite foliju koju biste ugradili u svoju kuću iz snova

 

Prilikom odabira adekvatne paropropusne folije treba da se uzme u obzir nagib krova kao i materijal upotrebljen za pokrivanje istog. Ispod ravnog krova od lima treba da se postavi drugačija folija od tradicionalnog krova koji je pokriven crepovima, gde folija služi kao sekundarna zaštita. Što je nagib krova manji, potrebna je jača folija. 

 

Jedna paropropusna folija se prosečno sastoji od 3 sloja. Materijal od flisa se uvek nalazi između polipropilena ili poliestera. Ovaj prosečan sastav materijala i količina slojeva zavisi i od toga kako je izvedena i konstruisana krovna konstrukcija objekta. Krovna folija u svakom slučaju treba da bude otporna na toplotu i UV zračenje, kao i da ima visoku zateznu čvrstoću.

 

Kvalitet treba da nam bude najvažniji aspekat

 

Važno je da odaberemo krovnu foliju dobrog kvaliteta. U slučaju primene neadekvatnog materijala folija može ubrzo da propadne, što i nije najbolje, jer zamena iste može da se izvede samo potpunim uklanjanjem krovnih crepova i letvica, a nastali troškovi izvođenja radova će biti mnogo veći. Prilikom jedne rekonstrukcije treba da se računa na sličnu proceduru. U slučaju objekata starije gradnje međutim treba da se računa i na to da je izolacija propala ili da se na istoj pojavila buđ.

 

Naše višegodišnje iskustvo nam pomaže u tome da našim kupcima obezbedimo visokokvalitetne materijale, kao i stručnjacima koji su se odlučili da će za savršeno izvođenje njihovih radova odabrati naše proizvode. Njihovo poverenje nas inspiriše u tome da naši proizvodi budu ugrađeni u skladu sa očekivanjima, kao i da isti dugotrajno vrše svoju funkciju.